به گزارش خبرگزاری برنا ، علی اوسط هاشمی شنبه شب در نشست اقتصاد مقاومتی در زاهدان اظهار داشت: شرکت های کشت و صنعت در کشاورزی سیستان و بلوچستان باید احداث شود تا شاهد تحول عظیم در این بخش اقتصادی باشیم.

وی ادامه داد: هر طرحی که در نشست اقتصاد مقاومتی مطرح می شود ابتدا باید در کارگروهای تخصصی بررسی شود.

وی تصریح کرد: گروهی غیر اداری، دانشگاهی و مردمی در هر نشست اقتصاد مقاومتی به تناسب موضوع حضور پیدا کرده و اظهار نظر کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اساس اقتصاد مقاومتی تکیه بر مردم است و باید هر کار اقتصادی با مشارکت آحاد جامعه انجام شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: فعالیت های تولیدی در سیستان و بلوچستان باید از بخش سنتی به سمت صنعتی شدن پیش برود.

وی افزود: سهم شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی باید مشخص شود تا به بهترین شکل بتوانیم اهداف آن را محقق کنیم

وی تصریح کرد: عنصرهای تعیین کننده و اثر بخش در فعالیت های اقتصاد مقاومتی باید مشخص شود تا در اجرای این طرح با مشکل روبه رو نشویم.

وی ادامه داد: جریان سازی فرهنگی را باید دستگاه های دولتی در دستور کار خودشان قرار دهند تا نقش آنان در اقتصاد مقاومتی مشخص شود.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: صیانت از سرمایه های ملی در کنار حفظ بازار قوی باید مورد توجه دستگاه های دولتی باشد.

هاشمی اظهار داشت: همه مولفه های تولید را باید در اقتصادی کردن محصولات کشاورزی مورد توجه قرار داد تا در این بخش به تحولی عظیم برسیم.