به گزارش خبر گزاری برنا در  استان تهران، حبیب جمشیدی، کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شمال غرب تهران گفت: تشریح و تبیین آسیب های معضل اعتیاد، محوراصلی مباحث مبلغین و مبلغات در جلسات ماه رمضان باشد.

وی، افزود: معضل اعتیاد و مشکلات پس از آن، موجبات زوال خانوادها و سپس جامعه را فراهم خواهد کرد و دراین خصوص اطلاع‌رسانی اقشار تأثیرگذار باید دراولویت مباحث مبلغین و مبلغات قرارگیرد.

جمشیدی، تصریح کرد: مسئولیت پذیری اقشارتأثیرگذار جامعه اعم از مبلغین و مبلغات، با ارائه مباحث پیشگیری ازاعتیاد باید محور جلسات باشد.

وی، خاطرنشان کرد: بهره گیری ازتمامی ظرفیت ها برای توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی درمبارزه با معضل اعتیاد و آسیب های جانبی آن، باید به‌عنوان یک برنامه بلند مدت اجرایی شود.