به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد دانشگر در نشستی خبری قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب برای روستاها را در خراسان رضوی 16 هزار ریال اعلام کرد.

وی افزود: با این وجود هم اکنون تنها دو هزار و 190 ریال از قیمت تمام شده آب، از مشترکان روستایی در خراسان رضوی دریافت می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به هزینه های بالای تصفیه و همچنین آب بهای اندک روستایی، تفکیک آب شرب از غیر شرب از راهکارهای جبران زیان و همچنین ارتقا طرحهای توسعه و مقابله با کمبود آب است.

وی گفت: بررسی نشان داده تنها کمتر از 10 درصد آب مصرفی در روستاها در بخش شرب مصرف می شود و 90 درصد آن برای مصارف عمومی کاربرد دارد.

دانشگر افزود: در حالی 76 درصد مشترکان روستایی در خراسان رضوی الگوی مصرف را رعایت می کنند که این گروه فقط 48 درصد از حجم کل آب تولیدی را به مصرف می رسانند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر 24 درصد روستائیان در خراسان رضوی الگوی مصرف را رعایت نمی کنند اما 52 درصد از حجم کل آب تولیدی را مصرف می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی الگوی مصرف آب برای هر روستایی را 135 تا 175 لیتر در هر شبانه روز اعلام کرد.