به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین اظهارکرد: همکاری و تعامل مسوولان قضایی در شهرکها و نواحی صنعتی در جهت رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان موجب رونق اقتصادی و تسریع صدور آراء صادره و اشراف کامل بر مسایل سرمایه گذاران در صورت بروز مشکل و اختلاف خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 187واحد تولیدی راکد و غیرفعال در شهرکها و نواحی صنعتی شناسایی شده که عمده مشکل این واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که در سال اقتصاد مقاومتی جهت رفع مشکلات آنان و راه اندازی مجدد همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی استان خصوصا بانک های عامل را می طلبد.

در ادامه جمال انصاری مدیرکل دادگستری استان قزوین از آمادگی کامل دستگاه قضایی استان در رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران خبر داد و گفت: حل مشکلات اراضی شهرکها و نواحی صنعتی و کمک به احیا و فعال سازی واحدهای صنعتی راکد از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی است که تاکنون با تعامل و همکاری گام های مثبتی برداشته شده و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.