به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، دکتر رازانی استاندار کرمانشاه و دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دیداری، موضوعات مربوط به سفر رییس جمهور به کرمانشاه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این دیدار مسائل و موضوعات مربوط به استان کرمانشاه و برنامه های سفر رییس جمهور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مصوبات سفر رییس جمهور به استان بگونه ای باشد که زمینه ساز کاهش بیکاری و توسعه استان باشد.

علاوه بر این، استاندار کرمانشاه در جلسه ای با حضور معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر نفت و همچنین مسئول سفرهای رییس جمهور، درباره مقدمات سفر رییس جمهور به استان و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها جهت بررسی پیشنهادات، گفتگو و مذاکره نمود.

در این جلسه موضوعات مربوط به منطقه آزاد، کاهش نرخ بیکاری، طرح سردسیری، کریدور گردشگری، پروژه اتوبان کرمانشاه – خرم آباد و... به بحث و بررسی گذاشته شد.

گفتنی است دکتر رازانی استاندار کرمانشاه در راستای تقویت بسترهای سفر رییس جمهور به استان و بهره مندی بیشتر استان از این سفر، همچنین با هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان تبادل نظر نمود.