به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حجت الاسلام محمدرضا نعیم آبادی در کارگاه آموزشی مبانی اقتصاد مقاومتی درسازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: از دیگر مولفه های اقتصاد مقاومتی بهره گیری از مفاهیمی همچون شکر ،احسان وقناعت است.

وی ضمن تشریح مبانی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت : باید با شناخت ظرفیت های جامعه و بهره گیری مناسب از آنها بستر رفاه اجتماعی را در جامعه فراهم کنیم .

حجت الاسلام  نعیم آبادی  خاطرنشان کرد : دریا و نخلستان های خرما دو ظرفیت مهم در استان هرمزگان است که باید با برنامه ریزی مناسب از آنها برای توسعه واشتغال زایی، بیشترین بهره را برد.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون بیکاری واسراف در جامعه ایران اظهار داشت : جوانان جویای کارمی توانند با شناسایی نعمت های خدا دادی منطقه خود زمینه اشتغال پایدار را فراهم نمایند.

حجت الاسلام نعیم آبادی در پایان افزود : متاسفانه در کشور اسراف در مواد غذایی به قدری زیاد است که اگر ته مانده مواد غذایی ایرانیان را جمع کنیم، می توان در روز 15میلیون نفر گرسنه  راسیر کرد و این مسئله با اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی در تضاد است وباید با فرهنگ سازی از اسراف منابع کشور جلوگیری شود.