به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی قزوین اظهار کرد: در سال گذشته 14جلسه کمیسیون و 39جلسه کمیته فنی در راستای حرکت به سمت طرح مسائل اساسی و الویت دار شهری تشکیل شد و عملکرد این کمیسیون در راستای کیفیت بخشی و حرکت در جهت آرمان های اصلی مورد تقدیر وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفت.

مانی فر در این زمینه تصریح کرد: هدف از تشکیل جلسات کمیسیون ماده5 اجتناب از خردنگری، تصمیمات مقطعی و موضعی و همچنین طرح مسائلی که در جهت رفع موانع پیش روی اجرا و تحقق بخشی به طرح تفصیلی می باشد.

وی با اشاره به مقام  عالی  وزارت  راه  و  شهرسازی گفت: ضوابط و کیفیت زندگی شهروندان قابل خرید و فروش نبوده و با توجه به نگاه ویژه مسئولین به ویژه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تضییع حقوق شهروندان در کمیسیون ماده5 جلوگیری خواهد شد.

دبیر کمیسیون ماده5 بیان کرد: در همین راستا با جلوگیری و عدم طرح درخواست هایی که فاقد توجیه و کارشناسی لازم بودند، کمیسیون با کاهش قابل توجه سطح تغییر کاربری های خدماتی نسبت به سال93 برخوردار بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین در این باره افزود: عملکرد این کمیسیون که در راستای کیفیت بخشی و حرکت در مسیر وظایف اصلی آن گام برداشته مورد توجه و تقدیر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نیز  قرار گرفته است.

مانی فر همچنین تصریح کرد: دبیرخانه کمسیون ماده5 شهر تاکستان نیز در راستای دستیابی به یک فرآیند صحیح تصمیم گیری با رویکرد تصمیم گیری آگاهانه و با هدف پایش برنامه ها و طرح های توسعه شهری همه ساله گزارشی از عملکرد کمیسیون ماده5 شهر تاکستان به جلسات مربوط ارائه داده است.

دبیر کمیسیون ماده5 با اشاره به اینکه تعداد 39پرونده به دلیل عدم توجیه فنی و کارشناسی توسط دبیرخانه کمیسیون به شهرداری تاکستان عودت داده شده است افزود: تعداد پرونده های طرح شده در جلسات کمیسیون ماده5  تاکستان نیز از میانگین 85پرونده در هر سال به 24پرونده در سال1394 کاهش یافته است.

مهندس مانی فر همچنین بیان داشت: طی مجموع تصمیمات متخذه کمیسیون ماده5 شهر تاکستان در سال1394 از سطح کاربری مسکونی به مساحت 6796متر مربع کاهش و به سطوح کاربری های عمومی شامل (ورزشی، فضای سبز آموزشی، مذهبی و شبکه ارتباطی) افزوده شده است و در سایر کاربری های عمومی نیز تغییری صورت نگرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم روند این حرکت سرعت بیشتری یافته و تصمیمات اخذ شده در کمیسیون ماده5 هر روز ما را به ایرانشهر مدنظر نزدیک تر سازد.