به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛دادستان گچساران درباره آخرین مرحله پرونده این قتل گفت:بعد از وقوع این قتل تاسف انگیز،قاتل برای تشکیل پرونده و بررسی میزان سلامت روحی و روانی به کمیسیون پزشک قانونی معرفی و فرستاده شد که بعد از انجام معاینات پزشکی و صدور رای پزشکی،وی به این رای اعتراض کرده که اعتراض وی برای بررسی بیشتر  به مرکز پزشک قانونی استان فارس فرستاده شده که به محض اینکه نظریه واصل شود اقدامات بعدی انجام می گیرد. حبیب غلامپور در ادامه اظهار داشت: با توجه به محرمانه بودن موضاعات نمی شود بیش از این موضوع را باز کرد اما نیاز است وی از نظر روحی و روانی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.