به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛شهردار دوگنبدان ضمن تکذیب خبر استعفای خود ، گفت : دلیلی برای استعفا ندارم .

اردلان زینل زاده  شایعه استعفای احتمالی خود از سمت شهرداری این شهر  را به شدت تکذیب کرد.

شهردار دوگنبدان با بیان اینکه دلیلی برای استعفای خود نمی بیند ، افزود : تا روز آخر مسئولیت خود با تمام توان به کار ادامه خواهم داد .

این مسئول ضمن تکذیب این خبر ادامه داد: برخی افراد به جای کمک به توسعه شهرستان شبانه روز دنبال شایعه سازی پشت سر مسئولان این شهر هستند .

وی ضمن درخواست از اصحاب رسانه برای پوشش درست اخبار تاکید کرد : مدیریت اجرایی شهر را تا روز آخر مسئولیت با تمام توان انجام خواهم داد .