به گزارش خبرگزاری برنا از  لرستان،این مسابقات در سه قسمت یکنفره بزرگسالان ، یکنفره جوانان و دوبل آزاد به صورت تک حذفی برگزارشد و در نهایت نفرات برتر به شرح زیر شناخته شدند:

تک نفره بزرگسالان:

مقام اول: رامین اسدزاده، مقام دوم: مرتضی فرامرزی و مقام سوم : علی بهاروند

تک نفره جوانان:

مقام اول: متین سبزی، مقام دوم: علیرضا داوودی ومقام سوم محمد سعادت

دوبل آزاد:

مقام اول: رامین اسدزاده، داوود عزیزی؛ مقام دوم: علی بهاروند، محمد حسین شاکرمی و مقام سوم: احمدرضا ویسکرمی و محمد امین