به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، تیم کشتی شهرستان ری متشکل از کشتی گیران باقرشهر به نمایندگی از استان تهران در مسابقات چندجانبه کشتی در اصفهان شرکت کردند.

تیم کشتی باقرشهر شهرستان ری با کشتی گیران نونهالان و خردسالان در این رقابت ها حضور داشت که در پایان موفق گردید مقام نائب قهرمانی را از آن خود نماید.