به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، رئیس مرکز ملی فرش ایران از تلاش و زحمات محمدرضا صفی خانی در راستای ثبت جهانی فرش دستباف لرستان در راستای ثبت جهانی منطقه فرش دستباف لرستان در قالب ثبت نشانه های جغرافیایی مطابق با معاهدات بین المللی در سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo)  به ثمر نشست.تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان لرستان این رویداد ارزنده را مدیون زحمات شبانه روزی همکاران دانست و بیان داشت برخود لازم می دانم از دست اندارکاران اجرایی  فرش تقدیر و تشکر نمایم.