به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،نخستین جلسه نظام پیشنهادات شرکت شهرکهای صنعتی لرستان برگزارشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان در این جلسه  اظهار داشت : در راستای نهادینه سازی فرهنگ استفاده از نظام پیشنهادات در این شرکت و با هدف ارتقای سطح علمی و تشویق کارکنان به ارائه ایده های ذهنی توسعه مند در حوزه شهرکهای صنعتی ، اقدام به ایجاد نظام پیشنهادات برای نخستین بار در این شرکت نمودیم .

فرزاد محمدی  گفت : این نظام متشکل از کمیته ارزیابی و دبیرخانه بوده که اعضای کمیته معاونین شرکت و دبیرخانه روابط عمومی می باشد که در ادامه مقرر گردید جلساتی نیز جهت طوفان ذهنی و آموزش های خودگردانی توسط کارکنان شرکت برگزار شود .

وی  افزود : وقتی پیشنهادها و طرح های اولیه در این نظام ارائه می شود، از جوانب مختلف نقد و بررسی شده و اصلاحات لازم روی آن صورت می گیرد و سرانجام به صورت یک پیشنهاد مفید،برای اجرایی شدن به کمیته ارجاع شده و سبب ارتقای علمی و خلاقیت در مجموعه کارکنان می شود.

محمدی بیان کرد : نخستین بذر پیشنهاد تخصصی در نظام " راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال " را به بحث گذاشته و پیشنهادات افراد توسط دبیر جمع آوری و جهت داوری و ارزیابی به کمیته ارجاع تا در آن موانع، چالش ها و راهکارهای موجود برررسی شود.