به گزارش خبرگزاری برنا از دهدشت؛رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه گفت : از هفته قوه قضائیه پارسال تا کنون از 4 هزار 34 فقره پرونده تشکیل شده در شوراهای حل اختلاف شهرستان کهگلویه هزار و 810 فقره پرونده از طریق صلح و سازش مختومه شده است.

وی از کاهش 27 درصدی نزاع های دسته جمعی در این مدت در شهرستان کهگلویه خبر داد و گفت : در این مدت وقوع سرقت سه و نیم درصد و جرایم مواد مخدر نیز 16 صدم درصد کاهش داشته است.