به گزارش خبر گزاری برنا درتهران، تعطیلات چند روزه ی عید فطر فرصت خوبی بود برای رفتن به آب و هوایی جدید، در منطقه ای به دور از زندگی شهری، تا بتوانیم از انرژی خوب طبیعت و سفر کردن برای ادامه روزهای تابستان استفاده کنیم.

  مسیر تهران – لاهیجان که به طور معمول 5 ساعت طول میکشید، در این روزهای پر تردد ۱5 ساعت طول کشید!!! این ماندن در ترافیک سنگین جاده های بین شهری، به هر آدمی درس های جدیدی از راه و رسم سفر کردن یاد داد.