به گزارش خبر گزاری برنا  در تهران،  علی اشرف کریمیان با اشاره به این نکته که بیش از هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان قرچک به کشت گندم اختصاص یافته است، اظهار داشت: شهرستان قرچک یکی از مناطق تولید کننده گندم در استان تهران است .

رییس جهاد کشاورزی شهرستان قرچک افزود: بر اساس آمارهای به دست آمده، هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان قرچک به کشت گندم اختصاص یافته است .

وی با اشاره به میزان برداشت محصول گندم از اراضی قابل کشت شهرستان قرچک ادامه داد: به همت کشاورزان شهرستان قرچک، بیش از هفت هزار و ۴۲۰ تن گندم از مزارع و اراضی قابل کشت شهرستان برداشت شده است .

کریمیان اضافه کرد: تلاش داریم تا با آموزش کشاورزان و افزایش استفاده از شیوه های آبیاری مدرن و تحت فشار، از ظرفیت های شهرستان قرچک در حوزه کشاورزی به صورت گسترده استفاده کنیم .

رییس جهاد کشاورزی شهرستان قرچک تأکید کرد: شهرستان قرچک در حوزه کشاورزی حرف های زیادی برای گفتن دارد و تلاش داریم تا استعدادهای این منطقه در حوزه کشاورزی بیش از پیش شکوفا شود .