به گزارش برنا از اصفهان سید احمد نجیبی در نشست تخصصی سه روزه کارشناسان دفتر ثبت جهانی کشور که در ابیانه برگزار شد اظهار داشت : در این نشست علاوه بر پیش برد بحث‌های تخصصی کارشناسان و کارآموزان دفتر ثبت جهانی کشور، ثبت جهانی ابیانه و بررسی لوازم و گام‌های مورد نیاز آن به طور جدی به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این نشست کارشناسان دفتر ثبت جهانی آماده کردن بافت تاریخی و حریم منظر فرهنگی ابیانه را مهمترین گام در راه ثبت جهانی ابیانه دانستند. این اقدامات شامل اصلاح تأسیسات خدماتی از قبیل گاز، برق، تلفن و ... همچنین اصلاح مظاهر متحول شدۀ معماری ابیانه از قبیل درب و پنجره‌های فلزی و یا تعدد درب‌ها در معابر و هر عامل دیگری است که بافت تاریخی را از سیمای اصیل آن دور انداخته است.

مدیر پایگاه پژوهشی ابیانه افزود: در این نشست دو عامل مهم مد نظر کارشناسان ارزیاب یونسکو، اصالت بافت و یکپارچگی آن مورد تأکید قرار گرفت.

وی اضافه کرد: عامل اصالت بافت شامل اثبات وضعیت قدیمی بافت و اثبات حفظ این وضعیت توسط کشور پیشنهاد دهنده بافت برای ثبت جهانی است. در این راستا تمامی عوامل غیر اصیل و نامنطبق با وضعیت اصیل بافت، لازم است حذف یا اصلاح شود.

نجیبی خاطرنشان کرد: یکپارچگی شامل اثبات به هم پیوستگی عناصر اصیل در بافت و حذف یا اصلاح عوامل مخل پیوستگی بافت و طبیعت پیرامون آن است. کشور پیشنهاد دهنده بافت برای ثبت جهانی در یونسکو موظف است علاوه بر اثبات اصالت و یکپارچگی در بافت پیشنهاد شده برای ثبت، برنامه درازمدت خود را برای حفاظت و مدیریت محوطه پیشنهادی به یونسکو اعلام کند.

وی یادآور شد:  در طول نشست مدیریت پایگاه ملی ابیانه و کارشناسان دفتر ثبت جهانی مکرر به عزم ملی برای استاندارد کردن محوطه و پایگاه میراث فرهنگی ابیانه در فرآیند ثبت جهانی تأکید و استفاده از الگوی مدیریت بر محوطه میراث فرهنگی ارائّ شده توسط یونسکو را راه حل استاندارد برای حفاظت روستای تاریخی ابیانه اعلام شد.

مدیر پایگاه ابیانه مهمترین دستاورد نشست را مواجه جدی ابیانه با نیازها و پیش‌نیازهای ارزیابی روستای تاریخی ابیانه توسط کارشناسان یونسکو دانست و تأکید کرد: عوامل مطرح شده در این نشست گام مؤثری در تعیین سیاست‌ها و خط مشی پایگاه و نهادهای اثرگذار در حفظ و اثبات ارزش‌های فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی و منظر فرهنگی ابیانه بوده است.