به گزارش برنا از اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در اولین جلسه ی کارگروه استانی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی به خارج از کشور، اظهار داشت : این آیین نامه بمنظور جلوگیری از ایجاد ناهماهنگی در سفرها و اعمال مدیریت صحیح و همچنین در جهت قانونمند کردن مسافرت های خارجی اعضای شوراها و مدیریت شهری ابلاغ گردیده است.

وی با بیان اینکه این کارگروه استانی با ‏عضویت استاندار یا نماینده تام‏ الاختیار وی (رییس)، رییس شورای اسلامی استان، نماینده تام ‏الاختیار رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، اداره‏ کل اطلاعات استان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان تشکیل می‏شود، افزود: این کارگروه پیشنهاددهنده نهایی سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی استان به کمیسیون مرکزی است و دبیرخانه آن در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری می باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ملاک تصمیم برای سفر و ضرورت آن باید مشخص باشد، گفت: در محور اول باید مشخص گردد که کشور هدف چه ارمغان و دستاوردی برای کشور و استان خواهد داشت و هدف سفر نیز با اهداف کار شورا همخوانی داشته باشد و اگر سفر تخصصی باشد باید عضوی از شورا که دارای تخصص مربوطه می باشد به آن کشور اعزام گردد.

رسول زرگرپور با تاکید بر اینکه با عنایت به نوع سفر تعداد افراد اعزامی باید معقول و منطقی باشند، اظهارداشت: در این کارگروه باید محورها و چارچوبی برای انجام سفر مشخص گردد.

وی افزود: رعایت مقررات ‏و شئونات‏ جمهوری‏ اسلامی ‏ایران، مسائل امنیتی و سیاست های خارجی در این سفرها باید از سوی کلیه اعضای شوراهای اسلامی رعایت شود و هزینه ها نیز براساس دستورالعمل دولت باشد.

زرگرپور افزود: براساس آیین نامه ی ابلاغی سفرهایی که به دعوت مقام ‏ها یا مراجع خارج از کشور از اعضای شوراهای اسلامی محلی، به‏ عنوان عضو شورا به عمل می آید و هزینه‏ های آن توسط دعوت‏ کننده تأمین می شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود.

مدیرارشد استان افزود: هیئت‌های اعزامی موظفند پس از انجام سفر کاری، گزارش سفر، اقدامات و مذاکرات انجام‏ شده را به دبیرخانه ‏کارگروه استانی‏ و دبیرخانه کمیسیون مرکزی ارسال کنند.

به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان زرگرپور با تاکید بر اینکه این امر باید در خصوص شهرداری ها نیز مطابق آئین نامه موجود بررسی شود و چارچوبی تهیه گردد، گفت: شهرداران نباید بدون هماهنگی پذیرای مقامات خارجی باشند و برای سفرهای خارجی نیز باید دستورالعمل ها را رعایت نمایند.