به گزارش خبرگزاری برنا از قم، قم سید مهدی صادقی استاندار قم به همراه هیئتی متشکل از مدیران دولتی و تجار قم به کشور چین سفر کرد.

تداوم تعاملات و فعالیت های اقتصادی بین دو استان قم و گنسو و پیگیری اجرایی شدن تفاهمات گذشته از اهداف این سفر می باشند.

 دیدار با استاندار گنسو و فرماندار لین شیا، بازدید از نمایشگاه لنجو، معرفی فرصت های سرمایه گذاری قم با حضور 50 شرکت چینی، بازدید از شهر لنجو، بازدید از پروژه های فناورانه ی پیشرو و بازدید از شهر پکن از جمله برنامه های این سفر می باشد.