به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمدرضا صالحی در دیدار با مدیران معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بر نقش مهم حوزه های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و افزود : باید پایه حرکت ما در تمامی امور بر مبنای حوزه های فرهنگی و اجتماعی باشد ، چرا که کمک به رشد مباحث فرهنگی و اجتماعی می تواند بسیاری از مسائل اقتصادی و آسیب های این حوزه را مرتفع نماید.

وی با تاکید بر اینکه حوزه اشتغال جوانان نیز از مسائل مهم رسیدگی و اولویت کار مدیران باید قرار گیرد، خاطر نشان کرد : برای رفع مشکلات حوزه اشتغال جوانان باید بر روی کارهای فرهنگی و اجتماعی تمرکز بیشتری داشت و بی شک در کنار این توجه، مشکلات اقتصادی آنان نیز حل می شود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری نیز در این دیدار گزارش عملکردی را از این حوزه ارایه داد و گفت:می توان مهم ترین مسائل این حوزه را به مواردی همچون مسائل اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد ، حاشیه نشینی، تنوع قومیت ، تقسیمات کشوری ، امنیت مرز و... اشاره کرد.

محمد رحیم نوروزیان تصریح کرد:اقدامات خوبی از زمان استقرار دولت یازدهم تاکنون صورت گرفته که ماحصل آن تلاش تمام مدیران است.