به گزارش خبرگزاری برنا از  سمنان ، جلسه کارگروه اجرای پروژه نشانی استاندارد مکانی ملی به منظور تبادل نظر در راستای اجرای هر چه سریعتر این پروژه با حضور دکتر کرک آبادی مشاور استاندار در امور بانوان و مدیر کل بانوان و خانواده و عضو کمیته تخصصی استانی (GNAF  ) ،صادر مدیر کل پست استان سمنان و دبیر کارگروه، ذوالفقاری معاون پشتیبانی ،مظفری رئیس اداره کدگذاری و فناوری اطلاعات استان سمنان، جعفری کارشناس فناوری و اطلاعات استانداری، دکتر ارسطو  رئیس گروه خدمات علمی و فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان ، مهندس حامد قانع رئیس گروه GIS و مطالعات فنی سیستم شرکت توزیع نیروی برقاستان سمنان و عضو کمیته تخصصی استانی، مهندس سعید خلیلی مسئول GIS شرکت گاز و عضو کمیته تخصصی استانی در محل اداره کل پست استان سمنان برگزار شد . 

صادر مدیر کل پست استان  گفت :با همکاری های صورت گرفته بین پست و استانداری و دستگاههای مرتبط بر آن هستیم تا با استفاده از نقطه نظرات اساتید و مدیران فناوری این طرح را در استان به بهترین شکل  ممکن انجام دهیم .

صادر اظهار داشت: مقدمه ورود به دولت الکترونیک اجرای پروژه  (GNAF  ) است .

ایشان در ادامه در خصوصGNAf توضیحاتی را بیان داشت و گفت :گام اول پست استان سمنان همگام با سایر استانها در سال1393 در انعقاد تفاهم نامه همکاری بااستانداری بوده است . 

 مدیر کل پست استان سمنان در ادامه سخنان خود به آئین نامه طرح ملی نشانی استاندارد مکان محور اشاره کرد . 

صادر به ماده 26 آئین نامه اشاره داشت و گفت :ابلاغهای حاضرین  در جلسه نیز بعنوان اعضای کمیته تخصصی از سوی معاون امور هماهنگی و توسعه منابع صادر شده است تا از نقطه نظرات مدیران فناوری و اساتید دانشگاهی نهایت بهره مندی صورت پذیرد . 

  دکتر کرک آبادی مشاور استاندار در امور بانوان و مدیر کل بانوان و خانواده نیز ضمن ارائه مطالب ارزنده اظهار داشت: برای اجرای صحیح طرح باید منابع موجود بررسی گردد ضمن اینکه با حمایت استانداری اطلاعات مورد نیاز پست جهت اجرای این پروژه از ادارات و سازمانهای مرتبط دریافت گردد. ایشان در ادامه در خصوص به روز رسانی مستمر نشانی اماکن تاکیدکرد  .

پیشنهاد ارسال صورتجلسات کارگروه از ابندا تا کنون برای اعضای جلسه از دیگر موارد مورد تاکید ایشان  بود .

مظفری رئیس اداره کد گذاری اظهار داشت  : 99 درصد تخصص عرصه انجام شده است و طبق آئین نامه به روز رسانی اطلاعات صورت گرفته است  و با سرچ مکانی اطلاعات قابل روئیت می باشد . 

ایشان کاهش دغدغه های سازمانی  را یکی از مزایای دولت الکترونیک عنوان کردو گفت: طبق ماده 28 آئین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد ملی استانداری ها در هر استان مکلفند از طریق شهرداریها و دهیاریها  در خصوص تهیه و تکمیل و بروز رسانی نقشه پارسل بندی املاک برای نقاط شهری و روستایی اقدام نمایند .

ذوالفقاری معاون پشتیبانی اداره کل پست استان سمنان نیز به هزینه های اعلامی از سوی دستگاهها جهت در اختیار دادن اطلاعات لازم اشاره داشت و گفت :چنانچه این موضوع پیگیری شود از هزینه های مجدد و اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد .

  مهندس حامد قانع رئیس گروه GIS و مطالعات فنی سیستم شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان نیز پیشنهاد داد:چنانچه دستگاهها اطلاعات موجود را رایگان در اختیار پست قرار ندادند میتوان هزینه فروش اطلاعات بین دستگاههایی که قرار است از این طرح بهره مند گردد تقسیم شود.

صادقی کارشناس روابط عمومی اداره کل پست استان سمنان نیز گفت :با عنایت به سفر اخیر مدیر عامل شرکت پست جناب آقای مهندس  مهری به استان سمنان و تاکید استاندار محترم جناب آقای دکتر خباز در خصوص تحقق و توسعه دولت الکترونیک باید از تجربیات سایر استانها در خصوص نحوه تعامل دستگاههای ذیربط بهره مند شویم . 

وی در ادامه با اشاره به بانک اطلاعاتی شرکت پست در خصوص مزایای پروژه GNAF شامل ( سهولت دسترسی به نشانی اماکن ، استاندارد سازی نشانی املاک در استان ، جلوگیری از درج اطلاعات اشتباه در بانکهای اطلاعاتی ،بهره برداری دستگاهها از نشانی استاندارد و ....) توضیحاتی را بیان  داشت . 

  جعفری نیز گفت : در خصوص بروز رسانی اطلاعات و الزام همکاری دستگاهها اقدام لازم صورت پذیرد .

وی ابراز  داشت: مطالب قابل طرح در سومین جلسه کارگروه تخصصی قبل از تشکیل جلسه در یک جلسه داخلی با حضور اعضا جمع بندی و سپس برای طرح در کمیته تخصصی عنوان گردد .

در ادامه دکتر ارسطو اظهار داشت :خوشبختانه اجرای طرح هایی مانند کاداستر شهری ،کاداستر روستایی و کاداستر کشاورزی و پروژه GNAF از برکات دولت تدبیر و امید است .

ایشان در ادامه سخنان خود گفت: در واقع باید به سرعت یک نیاز سنجی انجام گیرد تا بدانیم به لحاظ مکانی داشته های موجود چه وضعیتی دارند . 

وی گفت :نقشه های تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری می تواند منبع خوبی باشد . 

دکتر ارسطو ضمن تاکید در خصوص به روز رسانی اطلاعات اظهار داشت: همه ما در طراحی سیستم اطلاعات دخیل هستیم . 

وی در ادامه به اطلاعات بنیاد مسکن اشاره داشت و گفت :این اطلاعات نیز می تواند منبع خوبی برای روستاها باشد .