به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان ؛ منوچهری گفت: تاکنون بابت خرید 55 هزار تن گندم، بیش از 42درصد از وجوه گندم‌های خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی گفت: از7 خرداد تاکنون از 30 مرکز فعال خرید تضمینی گندم در سطح استان،23مرکز در شهرستان‌های دامغان، شاهرود و میامی همچنان کار خرید گندم را دنبال می‌کنند.