به گزارش خبرگزاری برنا از بابلسر؛ مهدی رازجویان در مراسم اولین برداشت مکانیزه برنج کشور همزمان با اولین کشت مجدد مکانیزه برنج در روستای رز‌کنار شهرستان بابلسر اظهار داشت: با استفاده از امکانات و تکنولوژی به روز در بخش کشاورزی می توان تولیدات را رونق داد و وابستگی محصول به خارج را کاهش داد و در تحریم ها به تولیدات داخل متکی باشیم.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی هم گرایی می خواهد تا در مقابل تهدید دشمن ضربه نخوریم.

سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه مهمترین مقوله در اقتصاد مقاومتی رونق تولیدات است، ادامه داد: رونق تولید تنها منحصر به تولید صنعتی نیست بلکه بزرگترین و مهمترین توسعه استان مقوله کشاورزی و گردشگری است.

رازجویان خاطرنشان کرد: اگر خواهان این هستیم صنعتی در استان شکل گیرد باید صنایع کشاورزی را با قوت بیشتری شکل دهیم.

وی بیان کرد: استفاده از ماشین آلات مدرن و افزایش بهره وری در تولید باید در دستورکار قرار گیرد.