خبرگزاری برنا استان البرز "  : جنگ نرم در سخنان مقام معظم رهبری نمود ویژهای داشته است. تا اینکه در روزهای گذشته فرمودند شدت جنگ نرم در سالهای اخیر بیشتر شده است. در مورد تأثیرات جنگ نرم بر سبک زندگی جامعه ما، اینک گفتگوی کوتاه خبرگزاری برنا با مهنــدس تـقـــی سـالـــک فعال اجتماعی و سیاسی را می خوانید .

تقی سالک درباره اهداف دشمنان انقلاب اسلامی در این حوزه گفت : هدف جنگ نرم دشمن، شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌ها و رسانه‌های مکتوب آنها، تغییر هویت، افکار، ارزش‌ها، آداب، پوشش، گفتار و هنر است. حتی کاهش جمعیت یک ملت هم می‌تواند ناشی از تبعات جنگ نرم باشد. لذا با وسایل مختلفی مثل تحریک، شایعه‌پراکنی، سیاه‌نمایی، بزرگنمایی، اشرافی‌گری، تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی، احساس خستگی، بی‌تفاوتی، افزایش توقعات، ایجاد هرج و مرج، قبیله‌گرایی و قومیت‌گرایی، آزادی مطلق و بی حد، بی بند و باری و به تعبیر مقام معظم رهبری ولنگاری، بی نظمی، بی حجابی، اعتیاد، فساد و فحشا، چیزهایی است که هریک از آنها در جنگ نرم، می‌تواند یک ملتی را تغییر دهد.

وی در ادامه افزود : همان طور که مستحضرید از جمله اهداف جنگ نرم استکبار جهانی علیه ایران تغییر سبک زندگی مردم است. در مرحله اول از اسلام انقلابی و ارزش‌های اسلامی به مردمی و در مرحله بعدی همین طور به ترتیب لیبرالیستی، بعد بی تفاوتشان کند، بعد سکولارشان کند و بعد ضد انقلاب و اسلامشان کند، تقدس زدایی کند، کثرت‌گرایی را مطرح کند، نفی الگوگرایی داشته باشد، بگوید برای چه دنبال کسی یا الگویی تحت عناوین جهانی‌شدن و امثالهم می‌روید.

این فعال سیاسی در ادامه افزود : نتیجه این، اسلام‌ستیزی و اسلام هراسی، ایران هراسی می‌شود که دشمنان اسلام در رأس برنامه‌های خود ناکارآمدی انقلاب اسلامی را مطرح می‌کنند که کسی جذب ایران اسلامی نشود و از آن الگو نگیرد. وظیفه والدین، معلمین، اساتید، صدا و سیما، روحانیت و مدیران در تربیت نسلی که باید در برابر این جنگ نرم دشمن مقابله و دفاع کنند خیلی سنگین است؛ بلکه باید همه را واکسینه کنند تا بتوانند مقاومت شان را ادامه دهند و سپس به آنها تهاجم کنند یعنی از حالت دفاعی به تهاجمی و آفندی مثل جبهه‌های نظامی تغییر وضعیت دهند. اینجا دیگر مثل جنگ سخت نیست که انسان بفهمد چه کسی می‌جنگد چون وقتی کسی در جنگ سخت زخمی می‌شود، به آن جانباز می‌گویند و وقتی کشته می‌شود شهید محسوب می‌شود و یک ارزشی دارد؛ ولی در جنگ نرم اینطور نیست، کسانی که در کنار ما هستند ممکن است که فرزند بنده در منزلم باشد و این از طرف دشمن تیر خورده باشد نه جانباز محسوب می‌شود و نه شهید می‌شود، بلکه هویت خود را از دست می‌دهد یعنی برعکس می‌شود و این فرد ضد ارزش‌ها می‌شود، معتاد می‌شود، یک فرد وابسته و بیگانه می‌شود، فردی می‌شود که از اعتقادات تهی است و بعد به خودکشی روی می‌آورد، فرار می‌کند، خارج می‌رود، ارزش‌های خود را ترک می‌کند. این تأثیر جنگ نرم است که باید در این زمینه خیلی دقت کنیم.