به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان، طی حکمی از طرف ایرج محمدی رئیس هیئت رزمی استان ، میلاد شرفی به عنوان سرپرست هیئت رزمی شهرستان خرم آباد معرفی شد.

میلاد شرفی دارای مدرک تحصیلی ارشد و مدرس دانشگاه پیام نور خرم آباداست و دارای عناوین قهرمانی کشوری و بین المللی در رشته کیک بوکسینگ است .

لازم به ذکر است پیش از این سرهنگ فرخی در این سمت فعالیت داشت که به تشخصیص هیئت رئیسه از زحمات ایشان قدردانی شد و شهرام شرفی به این سمت منصوب شد.