به گزارش  خبرگزاری برنااز لرستان، در این مسابقه 36 راس اسب در 4 گروه به رقابت پرداختند که در پایان این نتایج بدست آمد.

کورس اول؛ مخصوص اسب های عرب و محلی صفر امتیاز

مقام اول: اسب نقیب سادات با سوارکاری سید رسول موسوی

مقام دوم: اسب نویان با سوارکاری عرفان قاعدی

مقام سوم: اسب یارامان با سوارکاری محمد مدرس زاده

کورس سوم:

مقام اول: اسب بارنیا با سوارکاری رضا طهماسبی

مقام دوم: اسب مروان با سوارکاری محمد موسوی

مقام سوم: اسب کهرام با سوارکاری ماهان حسنی

 

کورس چهارم ؛ مخصوص اسب های دو خون و تروبرد

مقام اول: اسب سی سی ناز با سوارکاری محمد خوشنام

مقام دوم: اسب گونیش با سوارکاری علی ارتباطی

مقام سوم: اسب برناردینی با سوارکاری ماهان حسنی

لازم به ذکر است، در کورس دوم به دلیل خطای سوارکاران اعلام نتایج به رای داوران موکول شد که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.