به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛ مهندس پژمان نیک اقبالی در نشست کمیته امور زیربنایی کهگیلویه و بویراحمد افزود: به دلیل محدودیت زمین در این استان باید تنها به طرح های مهم که به توسعه اقتصادی استان کمک بسزایی کنند، عرصه های ملی و زمین های کشاورزی واگذار یا تغییر کاربری داده شوند.

وی اظهار داشت: زمین هایی که پاسخ تمامی استعلام های آنها از سوی دستگاه های مختلف اجرایی مثبت است در نشست های کمیته امور زیربنایی این استان بررسی شده و موافقت اولیه برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و گردشگری در آنها اعلام می شود.

نیک اقبالی تصریح کرد: طرح های مورد تایید در نشست کمیته امور زیربنایی کهگیلویه و بویراحمد برای واگذاری یا تغییر کاربری عرصه های ملی و زمین های کشاورزی به آنها در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان به تصویب نهایی می رسند.

وی عنوان کرد: پس از تصویب نهایی در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان عرصه های ملی و زمین های کشاورزی مورد نیاز به این طرح ها واگذار شده و یا تغییر کاربری داده می شوند.

نیک اقبالی ابراز داشت: کمیته امور زیربنایی جزو زیرمجموعه های مهم و تخصصی شورای توسعه و برنامه ریزی است.

وی افزود: فعالیت کمیته امور زیربنایی در زمینه های مختلف از قبیل تصویب طرح هادی برای روستاها و طرح تفصیلی برای شهرها و بررسی الحاق به محدوده مناطق شهری و یا روستایی است.

در این نشست نحوه واگذاری و یا تغییر کاربری عرصه های ملی و زمین های کشاورزی برای اجرای 20 طرح صنعتی، کشاورزی و گردشگری دارای متقاضیان حقیقی و حقوقی در خارج از محدوده روستاها و شهرهای هشت شهرستان استان بررسی شد.

از این تعداد طرح با هشت مورد موافقت و با چهار مورد مخالفت شد و هشت مورد نیز باید در نشست بعدی کمیته امور زیربنایی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.