به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛جهانبخش ایزدپور مدیر کل ورزش وجوانان استان بر رعایت حجاب وعفاف در میادین ورزشی تاکید کرد. ایزدپور در جلسه ی کمیته عفاف و حجاب اداره کل ورزش و جوانان که با حضور شاکری معاون فرهنگی و امورجوانان اداره کل ، حراست واعضای این ستاد در محل اداره کل برگزار شد ،ضمن تبریک عید سعید فطر گفت : حجاب وعفاف از ارکان مهم ایمان است و انسانها با خودسازی ،تهذیب وتزکیه ونظم پذیری می تواند الگویی برای کنترل زبان برای عدم غیبت کردن ،تهمت زدن وافترا انداختن باشد وانسان می تواند با احترام به ارباب رجوع و ورزشکاران آنها را با روی خوش به حجاب وعفاف سوق دهد. مدیرکل درادامه این جلسه برتهیه بسته های فرهنگی وبروشورهایی با موضوع عفاف وحجاب برای نصب درباشگاهها واماکن ورزشی تاکید وخواستار رعایت مسایل شرعی و حفظ حجاب اسلامی در میادین ورزشی شد. وی برتشکیل کارگروههای فرهنگی وبازرسی های منظم از اماکن ورزشی وباشگاهها تاکید و بر رواج کارهای فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در باشگاهها و میادین ورزشی تاکید نمود. ایزدپورادامه داد:حجاب فقط مختص بانوان نمی باشد وآقایان نیزباید با رعایت وپوشش مناسب در میادین واماکن ورزشی حضور یافته والگوی مناسبی برای سایر اقشار جامعه قرار باشند. این مقام مسئول نماز را از ضروریات وواجبات دینی ما مسلمانان دانست و گفت :با انجام این فریضه مهم الهی انسان از بسیاری از خطاها واشتباهات که باعث نابودی بشر می شود نجات خواهد یافت. برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان در رشته های مختلف ورزشی و برگزاری همایش پیاده روی در هفته ی عفاف و حجاب از دیگر مصوبات این نشست بود.