به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،مسئول مرکزهدایت وعملیات وبحران دانشگاه علوم پزشکی لرستان EOC  ازنجات جان یک زن باردار الیگودرزی به وسیله اورژانس هوایی خبرداد.

برپایه این گزارش ،مبنی بر نیاز یک  مادر باردار  به خدمات درمانی در منطقه  صعب العبور وفاقد دسترسی راه زمینی پرچل الیگودرز لرستان اورژانس هوایی  به منطقه اعزام وپس ازاقدامات اولیه درمانی این مادر باردار را  به بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد منتقل نکردند.