به گزارش برنا آذربایجان غربی، در این جوابیه آمده است ؛

زنیرو بود مرد را راستی

زسستی کژی زاید وکاستی

هیأت انجمن های ورزشی استان آذربایجان غربی یکی از فراگیرترین هیأتهای ورزشی است که بر اساس اساسنامه و آئین نامه هیأتهای ورزشی فعالیت می نماید بطوری که توانسته است در مدیریت جدید هیأت در فاصله ی زمانی کمتر از یکسال،رتبه هیأت را در سطح کشوری از ۳۱ به ۵ برساند و همچنین رتبه هیأت را در سطح استانی به زیر ۱۰ برساند که همین موضوع بیانگر تلاش های صادقانه وخالصانه اعضای محترم هیأت انجمن های ورزشی استان وشهرستانها واجرای برنامه های مدون و تقویم ورزشی با عنایت های ویژه مجموعه استانداری و در رأس آن شخص جناب آقای سعادت استاندار محبوب می باشد همچنین حمایت ها و نظارتهای مداوم اداره کل ورزش و جوانان استان،فدراسیون انجمن های ورزشی،کارشناسان محترم وبطور کلی دلسوزان ورزش استان ، دکتر عبدالله چمن گلی مدیر کل محترم ورزش وجوانان ،آقای محمد علیپور رییس محترم فدراسیون ،آقای پورایراندوست معاونت محترم ورزشی وآقای ساداتی رئیس گروه ورزشی قهرمانی و کلیه ی رؤسای محترم ادارات ورزش وجوانان شهرستانها وهمکاران خوبمان در کمیته ها وهیأتهای ورزشی شهرستانها می باشد .

ولی متاسفانه وضعیت فعلی وجایگاه ورتبه این هیأت مورد توجه نویسنده محترم مطالب منتشره در سایت جوان پرس نگردید و تنها با نگارشی دیکته شده از سوی برخی از آقایانی که همیشه سعی فراوان داشته اند خود را صاحب نظر ومالک اصلی ورزش استان معرفی کنند شکل گرفته است که در صورت ادامۀ این رویه ناگزیرضمن انتشار اسامی، به بیان شاهکارهای این عزیزان مدعی صاحب نظری و کارشناسی و مدیریتی علی رغم میل باطنی و روحیه ورزشکاری خواهیم بود تا شاید دست از روش های کهنه خود بردارند و به جای تخریب ونق زدن، به کمک و یاری دلسوزان واقعی ورزش بشتابند و دردل جوانان این استان یأس و ناامیدی ایجاد نکنند و…

ناگفته پیداست اعضای هیأت انجمن های ورزشی نه تنها تک رویها را محکوم می کند بلکه اعتقاد دارند که باید با جان ودل وحتی با احساس مسئولیت آنهم با تمام قوا اعم از فردی، خانوادگی، قبیله ای ،ملی وفراملی در خدمت ورزش و جوانان باشند وچه افتخاری بالاترین از اینکه وقت خانواده خود را وقف ورزش کنند.

واگر چنین مسأله ای مورد ایراد بنی اسرائیلی کهنه کاران وبعضی از به ظاهر مدعی نویسندگی باشد بنظر می رسد گناه ما نیست که چنین افکاری دارند.

به هرحال هیأت انجمن های ورزشی استان آذربایجان غربی با تمام توان به فعالیت های خود بر اساس آئین نامه های ورزشی ادامه می دهد وبا اعمال نظارت قدرتمندانه به کلیه فعالیت های هیأتهای ورزشی وانجمن های مربوطه تلاش می کند وبه جایگاه هیأتهای ورزشی شهرستانها اهمیت فوق العاده ای قائل است.

لیکن در هر مجموعه تحت نظر خود سستی و تنبلی مشاهده کند ضمن انجام اقدامات لازم با هماهنگی مسئولین محترم اداره کل ورزشی و جوانان استان، فعالیت ها را رصد و نظارت کرده و نسبت به اجرای برنامه های ورزشی اقدام خواهد نمود چراکه نمی تواند نسبت به سستی ها واهمال کاریها علی الخصوص در مرکز استان بی تفاوت باشد و از حرکت باز ایستد چراکه شهرستان ارومیه در واقع ویترین فعالیت های ورزشی استان پهناور ماست.

روابط عمومی هیات انجمن های ورزشی آذربایجان غربی