دکتر گودرز کریمی فر افزود : در ارزیابی شاخص های سوادآموزی استان های کشور که توسط سازمان مرکزی نهضت سوادآموزی صورت گرفت، آموزش و پرورش لرستان توانست با عملکردی بالاتر از میانگین کشوری رتبه برتر را در بین استان های کشور به خود اختصاص دهد .

وی خاطر نشان کرد : این ارزیابی مربوط به عملکرد سال 94بوده و استان لرستان در شاخص های هشت گانه برنامه ریزی و هماهنگی ، میزان تحقق حجم ابلاغی ، تبلیغ و ترویج ، شناسایی و جذب سوادآموزان ، کیفیت اجرای طرح های آموزشی ، هزینه کرد منابع ، مستند سازی و نوآوری  با کسب 1039 امتیاز رتبه برتر کشور را کسب کرد .

کریمی فر ادامه داد : میانگین عملکرد کشوری 969امتیاز بوده که آموزش و پرورش لرستان 60امتیاز بالاتر از میانگین کشوری را به خود اختصاص داد  . مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در پایان با تقدیر از حمایت های استاندار لرستان گفت : حمایت ها و پشتیبانی مهندس بازوند و مدیران دستگاههای اجرایی در کسب این رنبه بی تاثیر نبوده که جا دارد از این همراهی ، هم افزایی و حمایت ها تقدیر و تشکر نماییم .