به گزارش خبرگزاری برنا ، رئیس اداره دامپزشکی چابهار گفت  : میگوهای ارسال شده  پس از گذراندن یک دوره 100 روزه در سایت پرورش گواتر تولید شده اند . 

میرلاشاری افزود:میگوهای صادر شده از نوع وانامی یا سفید غربی بوده اند. 
وی ادامه داد : هر کیلو میگو 5 دلار معادل 16 هزار تومان  ارز آوری دارد.  
وی افزود : شرکتهایی که دارای کد IR (کد صادراتی) باشد می توانند اقدام به  صادرات آبزیان از قبیل ماهی و میگو کنند .
رئیس اداره دامپزشکی چابهار گفت امسال بیش از 222 هکتار از زمین های گواتر چابهار به کشت میگو اختصاص داده شده که از هر هکتار بیش از دو تن میگو برداشت می شود. 
 
وی گفت تولید میگو در این سایت برای 100 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.