به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، سردار محسن خانچرلی دستگیری سارق حرفه ای منازل درشهریار گفت: پس از دریافت شکایت های متعدد در شهرک امیریه مبنی بر سرقت منازلشان آن هم در دو سه ساعتی که از منزل خارج می شدند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار می گیرید و با توجه به اینکه سرقت های انجام شده به یک روش و همگی در شهرک امیریه انجام شده مشخص گردید که سرقت ها توسط یک سارق انجام شده که اشرافیت کاملی به منطقه داشته است.

وی افزود: در ادامه با بررسی های تخصصی مامورین آگاهی رد سارق سابقه دار با نام ع.ل که داری سابقه زندان در سال ۹۳ به جرم سرقت می باشد و در سال ۹۴ آزاد شده در این سرقت ها مشخص گردید.

سردار محسن خانچرلی در ادامه گفت: فرزند یکی از مالباختگان که در هنگام سرقت چهره سارق را رویت کرده بود با مشاهده تصویر سارق سابقه دار وی را شناسایی کرد، و سپس با هماهنگی با مرجع قضایی، سارق سابقه دار طی عملیاتی غافل گیرانه در منزلش واقع در شهرک امیریه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در بازجویی های تخصصی نام برده ابتدا منکر سرقت های انجام شده گردید که در نهایت با مشاهده دلایل به ۴۰ فقره سرقت منزل در شهرک امیریه اعتراف کرد.

سردار محسن خانچرلی گفت: با اعتراف سارق، خریداران اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند که در نهایت پرونده اولیه تکمیل  و به همراه سارق و همدستانش تحویل مرجع قضایی شد.