به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان از امروز در استان البرز آغازشده که مریم مرادی در وزن 75 کیلوگرم و معصومه سلیمانی در وزن به اضافه 75 کیلوگرم از لرستان حضوردارند.

همچنین اکرم خانی از لرستان به عنوان مربی ، اردونشینان را همراهی می کند.

در این اردو که تاروز 30 تیرماه در خانه کشتی کرج ادامه دارد، خانم مامونوا از کشور قرقیزستان هم به عنوان مدرس ، حضور خواهد داشت.