به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سید آیت الله رزمجو با بیان این که با دعوت نامه رسمی مدیرکل حوزه استاندار، همه نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی به جلسه ای با موضوع محورهای توسعه استان و هماهنگی و هم فکری در خصوص پیگیری های ملی دعوت شدند، اظهار داشت: این جلسه با حضور اکثریت نمایندگان  برگزار شد که نماینده  مردم شریف شهرستان جهرم در جلسه حضور نداشتند.
وی  عنوان کرد:در جلسه مذکور استاندار محترم و معاونان و نمایندگان  مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی نقطه نظرات خود را در خصوص توسعه استان مطرح کردند و قرار شد با وفاق و همدلی میان مدیریت ارشد استان و نمایندگان حداکثر تلاش برای پیشرفت و توسعه استان بعمل آید. همچنین در آن جلسه در خصوص  سفر معاون اول رئیس جمهوری بحث و بررسی شد اما  نماینده  مردم شریف شهرستان جهرم در جلسه حضور نداشتند.