به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین در اولین جلسه کمیته راهبری طرح جامع پدافند غیرعامل، با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل ملاحظات و تهدیدات بسیاری را در سطح کلان استان زیر نظر گرفته و این طرح از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.

افشار از استان قزوین به عنوان استان های پیشرو در تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل یاد کرد و افزود: با توجه به ویژگی های استان، قزوین یکی از استان هایی است که توانست با پیگیری های مکرر اعتبارات و اقدامات لازم برای تهیه و تولید طرح جامع یکپارچه پدافند غیرعامل را در استان مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: طرح جامع پدافند غیرعامل ملاحظات و تهدیدات بسیاری را در سطح کلان استان زیر نظر گرفته و اجرایی کردن این طرح از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین خاطرنشان کرد: با تهیه یک سند راهبردی و کاربردی می توان بسیاری از تهدیدات استان را شناسایی و به صورت همه جانبه مورد مطالعه قرار داد.

افشار افزود: در راستای تهیه و تولید طرح جامع پدافند غیرعامل استان می توان سطح امنیتی دستگاه های اجرایی استان را تا حد زیادی افزایش داده و از طریق این راهبردها پروژه هایی تعریف و سطح آمادگی دستگاه ها را در زمینه امنیت و دفاع به نحو قابل توجهی بهبود بخشید.

وی در ادامه به توضیحاتی درباره چگونگی تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان پرداخت و گفت: این طرح مبنای مطالعات بوده و در آن علاوه بر تهدیدات نوین موجود تهدیدات هشتگانه سایبری، شیمیایی، میکروبی، اقتصادی، مردم محور، هسته ای، بیولوژیک و نظامی در نظر گرفته شده، که این هشت تهدید پایه مطالعات طرح جامع در تمامی استان ها می باشد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین در پایان یادآور شد: این طرح جامع برای اولین بار در سطح کشور در استان قزوین در حال تهیه و اجراست که برای این طرح بازه زمانی یکساله در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است در این جلسه طرح جامع پیشنهادی پدافند غیرعامل از سوی مشاور تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.

پدافند2