به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛در این دوره از مسابقات تیم های علوم پزشکی ،آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد ،جهاد کشاورزی ،دانشجویان علوم پزشکی و آموزش و پرورش لوداب حضور دارند و بصورت دور ه ای با هم رقابت خواهند نمود.

در بازیهای انجام شده دو شب گذشته این مسابقات چهار بازی در سالن شهید پایدار برگزار شد و این نتایج بدست آمد

آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد 2 اموزش و پرورش لوداب صفر

دانشجویان علوم پزشکی 2   علوم پزشکی استان 1

آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد 2   علوم پزشکی استان صفر

جهاد کشاورزی 2 دانشجویان علوم پزشکی 1

این مسابقات زیر نظر هیئت ورزشهای همگانی شهرستان بویراحمد و با همکاری هئیت والیبال در حال برگزاریست .