به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-حشمت الله عسگری در آیین آغاز به کار نخستین کانون شکوفایی علم و فنآوری شهرستان آبدانان با بیان اینکه تجاری سازی ایده مهمترین ماموریت پارک های علم و فناوری است، اظهار کرد: پارک های علم و فناوری در کشور ضامن اجرای درست و هوشمندانه اقتصاد مقاومتی و هدایت همه فعالیت های اقتصادی به سمت علم و دانش هستند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت توان علمی مناطق، تحقق اقتصاد مقاومتی را اولویت نخست دولت تدبیر و امید دانست و افزود: مردمی بودن، استفاده از روحیه جهادی، علم محوری، درون زایی و برون گرایی مهم ترین شاخصه اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است.

معاون استاندار ایلام آشنایی مدیران اجرایی و دهیاران را با کلیات و ساختارهای اقتصاد مقاومتی ضروری داست و اظهار کرد: آبدانان یکی از شهرستان های علمی کشور است که با راه اندازی نخستین کانون شکوفایی علم و فنآوری در آن می توان با استفاده از استعدادهای خدادادی زیرساخت های علمی و تسهیلات اعطایی شاهد تخولات عمیق و ماندگاری در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، معیشتی و کارآفرینی شهرستان باشیم.

معاون اقتصادی استاندار ایلام تجاری سازی اندیشه های علمی و خلق ثروت را مهم ترین ماموریت پارک های علم و فناوری دانست و اضافه کرد: همه مدیران اجرایی و تشکل های مردم نهاد وظیفه دارند با همکاری با متولیان کانون شکوفایی و فنآوری و هدایت جوانان و نیروهای خلاق و جویای کار قدم های مثبت و مستحکمی برای رفع مشکلات منطقه خود بردارند.