به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، رضا خداکرمی سرپرست این مسابقات با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات  آمادگی جسمانی برای آقایان گفت: هیات ورزشهای همگانی استان در سال جدید بیشترین قوای خود را در برگزاری مسابقات تخصصی آقایان و فعال کردن رشته آمادگی جسمانی در بین آقایان گذاشته است. لذا در این راستا قصد داریم مسابقات بزرگ آمادگی جسمانی را در سطح استان تهران برگزار کنیم که خوشبختانه با استقبال بالای آقایان روبه رو بودیم.

وی افزود: این مسابقات ساعت 8 صبح، در 7 آیتم و 6 رده سنی برگزار می شود که اتفاق خوب این دوره مسابقات حضور ورزشکاران آمادگی جسمانی بالای 40 سال در این مسابقات است .

خداکرمی درخصوص مکان برگزاری مسابقات گفت:با نامه نگاری ها و توجه ویژه هیات همگانی شهر ری به برگزاری این مسابقات قرار است مسابقه در این شهرستان درشهرک دولت آباد، بین فلکه دوم و سوم،روبه روی پارک کودک ،مجموعه ورزشی انوربرگزار شود.