به گزارش برنا آذربایجان غربی، دراین تجمع سخنران برنامه حجت الاسلام پوراکبر رییس اداره اوقاف وامورخیریه ضمن اشاره به تاریخچه حجاب درطول تاریخ که دانشمندان آن را به دوران ماقبل تاریخ وعصرحجرنسبت میدهند به بیان اهمیت آن در یونان باستان و روم باستان و همچنین درادیان بزرگ الهی ازجمله آیین حضرت ابراهیم و یهود و مسیح و دین اسلام پرداختند و اشاره نمودند که از دیدگاه اسلام حجاب بانوان دارای دوبعد ایجابی وسلبی است بعد ایجابی آن وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن حرام بودن خودنمایی به نامحرم است واین دو بعد باید درکنار یکدیگر باشند تا حجاب اسلامی محقق شود. رییس اوقاف درادامه گفتندازجمله افتخارات ایران این است که هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام حجاب درآن رواج داشته است وسپس به موضوع قانون کشف حجاب رضاخان ملعون و ماجرای مسجد گوهرشاد پرداخته وضمن گرامیداشت شهدای 21تیر به موضوع مهم و بحث جنگ نرم وماهواره اشاره کردندکه امروز بلای جان خانواده هاشده است.