به گزارش خبرگزاری برنا؛در پی بروز اختلافات اخیر و کشمکش بین شهردار و برخی اعضای شورای شهر گرگان، حسین صادقلو شهردار از زهرا نورا رییس شورای این شهر به علت آنچه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نامید؛ به دادسرا شکایت کرد.

حسین صادقلو در نامه ای به شماره 9 /23684 از دادستان گرگان خواسته است "خانم زهرا نورا" را به علت آنچه که " افترا ، توهین و نشر اکاذیب " خوانده می شود منطبق با مواد 609-698 قانون مجازات اسلامی، تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

شهردار گرگان در بخشی از شکایت نامه خود آورده است: اخیرا رییس شورای اسلامی شهر گرگان با تنظیم و ارسال نامه ای خطاب به اینجانب برای چندمین بار مطالب و مباحثی را مطرح و نامه اینجانب به رییس شورای عالی استانها را خالی از هرگونه ادب و برازنده کرسی شهرداری شهر تاریخی گرگان به عنوان مرکز استان گلستان ندانسته و عنوان داشته نامه مذکور باعث سرافکندگی اکثریت اعضای شورا شده است.

صادقلو از دادستان خواسته است رییس شورای شهر گرگان را به اتهام افترا و توهین و نشر اکاذیب منطبق با مواد 609 - 698 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

گفتنی است از زمان انتصاب حسین صادقلو به سمت شهرداری گرگان در سال 92 تا کنون همواره روابط بین اعضای شورا و شهرداری گرگان با تنش همراه بوده است و پیش از این نیز شهردار و اعضای شورای شهر گرگان در چند نوبت با یکدیگر کشمکش داشتند که نه تنها به استیضاح و کاهش اختیارات شهردار منجر شد بلکه تا طرح شکایت در مراجع قضایی نیز پیش رفت اما در نهایت به مصالحه منجر شد.