به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان ؛ مجید مداح گفت: با عنایت به پیش بینی در تقویم سال 95هئیت اسکیت استان مهمترین هدف توسعه ورزش اسکیت به سبکهای مختلف را در نظر دارد  که در راستای هدف مذکور اولین گام که با پیگیریهای زیادی انجام گردید برگزاری اردوی تیم ملی اسکیت فری استایل در سمنان می باشد .

وی افزود: اردوی تیم ملی از روز چهارشنبه مورخ 23/4/95 با حضور 18 ورزشکار دختر و 22 ورزشکار پسر شروع  و تا عصر روز جمعه در سالن غدیر سمنان ادامه دارد.

رئیس هیئت اسکیت استان سمنان تصریح کرد :هئیت اسکیت استان طبق یرنامه ریزی انجام شده با فدراسیون و رئیس کمیته رشته فری استایل مقرر شده قبل از برگزاری اردو از صبح چهار شنبه ساعت 9 صبح نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی اسکیت فری استایل اقدام نماید .

 وی افزود: در کلاس توجیهی کلیه علاقه مندان به اسکیت میتوانند شرکت نمایند و به شرکت کنندگان  گواهینامه آموزش توجیهی اسکیت فری استایل اعطا می گردد و همچنین کلیه شرکت کنندگان در کلاس و ورزشکاران و خانواده ها میتوانند جهت آشنایی با رشته فری استایل در محل اردو در زمان برگزاری اردو حضور داشته باشند .

لازم به توضیح اینکه در 24 تیرماه ورزشکاران حوانان و بزرگسالان رشته اسکیت سرعت دختران و پسران برای بار دوم جهت رقابت لیگ کشوری عازم تهران می شوند.

ورزشکاران نوجوان دختر و پسر برای حضور دررقابت  لیگ کشوری مرحله اول که در تاریخ 1/5/95 در تهران برگزار می گردد شامل دو تیم دختران و پسران از استان و یک تیم دختران از باشگاه آریانای دامغان اعزام خواهند شد.