به گزارش خبرگزاری برنا-ایلامرحیم سلطانی رئیس پلیس راهور شهرستان مهران افزود: با وقوع یک سانحه رانندگی در ابتدای ورودی شهر مهران از مسیر ایلام پلیس راهنمائی و رانندگی جهت بررسی موضوع و امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی این حادثه مشخص شد راننده خودروی پژو پس از انحراف از مسیر اصلی و برخورد با تیر برق کنار خیابان به دلیل شدت جراحات همراه با سرنشین این خودرو روانه بیمازستان شدند.

سلطانی گفت: کارشناسان پلیس راهور علت اصلی حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کردند.

رئیس پلیس راهور شهرستان مهران با بیان اینکه اغلب تصادفات درون شهری به دلیل سرعت زیاد رخ می دهد، تاکید کرد: رانندگان باید با رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی و سرعت مطمئنه از بروز چنین حوادث ناگوار جلوگیری کنند.