به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان مشهد، در پایان جلسه شورای اداری ورزش و جوانان خراسان رضوی ادرات و مسئولین برتر هر بخش تقدیر و تجیل به عمل آمد و اداره ورزش و جوانان مشهد به عنوان برترین اداره در استان با شاخص ارزیابی گستردگی اقدامات و حجم فعالیت‌ها انتخاب شد.

این در حالی است که در یک سال گذشته اداره ورزش و جوانان شهرستان مشهد توانسته عملکرد خوبی را از خود به جا بگذارد و با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان در بخش‌های مختلف ورزش و جوانان با همکاری و تعامل با سایر ارگان‌ها اقدامات کم نظیری در کشور و خراسان رضوی با محوریت اداره ورزش و جوانان مشهد برگزار شده است.