به گزارش برنا از اصفهان دکترمحمد سلطان حسینی ضمن تقدیر از تلاش های مستمر دکتر گودرزی برای تصویب این لایحه ، استخدام قهرمانان را بهترین پاداش وزارت ورزش به سربازان میادین ورزشی که برای عزت و اقتدار ایران اسلامی با تمام توان در عرصه های مختلف جهانی ورزش مبارزه می کنند، عنوان کرد.

وی افزود: اگرچه در ادوار مختلف از قهرمانان و مدال آوران آسیایی ، جهانی ، المپیک و پارالمپیکی با اهداء وجوه نقدی و غیر نقدی به انحاء مختلف تجلیل می شود ، اما آنچه مسلم است یک قهرمان تا زمانی که از بابت شغل و امرار معاش امنیت خاطر نداشته باشد، کمتر می تواند بر کسب مدال تمرکز کند.

به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  سلطان حسینی این اقدام شایسته وزارت ورزش و جوانان را بهترین عامل انگیزشی در آستانه آغاز المپیک 2016 ریو عنوان کرد و گفت: استخدام بدون آزمون و تشریفات مدال آوران بهترین خبری است که ضمن اینکه یکی از بزرگترین دغدغه های قهرمانان را بر طرف می کند، موجب دلگرمی و تلاش بیشتر کاروان اعزامی به المپیک ریو می شود.