به گزارش برنا،طاهر شریفی با اشاره به دیدار استاندار اردبیل در روز بیست و یکم تیرماه با مقام عالی وزارت کشور و معاون امنیتی در خصوص لغو گمرک اصلاندوز از لیست مبادی رسمی کشور افزود: دکتر خدابخش در این دیدار با ارایه گزارش از  ظرفیت های بی نظیر منطقه مغان، نارضایتی مردم و مسوولان استان و شهرستان پارس آباد از لغو گمرک اصلاندوز ، خواستار بازنگری موضوع حذف گمرک اصلاندوز با توجه به حمایت های گسترده مردم استان به ویژه مردم منطقه مغان از دولت تدبیر و امید شد.

معاون استاندار گفت : نتیجه این دیدار دستور وزیر کشور برای بحث و بررسی مجدد گمرک اصلاندوز در کارگروه مربوط است.