به گزارش برنا،علی آذرنژاد روز دوشنبه در نشستی با فرماندار نمین افزود: این طرح بر اساس توافقنامه بین منابع طبیعی و شهرداری نمین و بر اساس ماده سه قانون حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی با هدف ساماندهی ، بهره برداری بیشتر و جذب سرمایه گذار با مساحت 13 هکتار اجرا می شود.

فرماندار نمین هم در این جلسه گفت: برای ساماندهی ، مطالعه دقیق و تهیه نقشه اجرایی طرح پارک جنگلی فندقلو و انتخاب مشاور دارای صلاحیت یک میلیارد ریال از منابع اعتباری این شهرستان در نظر گرفته شده است.

فرهاد عبدالعلی پور افزود: درحاشیه جاده اردبیل به نمین نیز پس از تعیین محدوده و تامین اعتبارات کافی عملیات درخت کاری انجام می شود تا باعث رونق بیشتر منطقه و استفاده اهالی از فضای سبز بیشتر شود.