به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، "الحاجیه شعردوست (صمدى)" والدهٰ "دکتر على اصغر شعردوست" نماینده سابق مجلس و سفیر سابق ایران در تاجیکستان دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشیع ساعت ١١ روز چهارشنبه مورخ ٩٥/٤/٢٣ در وادى رحمت تبریز برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم شام غریبان از ساعت ١٨/٣٠ الى ٢٠/٣٠ همان روز در مسجد مشهدى ایمان واقع در خیابان شریعتى جنوبى برگزار خواهد شد.

مراسم ختم آن مرحومه روز پنجشنبه ١٣٩٥/٤/٢٤ از ساعت ١٨/٣٠لغایت ٢٠/٣٠ در مسجد مشهدى ایمان واقع در شریعتى جنوبى برگزار مى شود

خبرگزاری برنا مصیبت وارده را به دکتر علی اصغر شعردوست نماینده سابق مجلس و سفیر سابق ایران در تاجیکستان صمیمانه تسلیت  و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کند.