به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، علیرضا صبوری گفت: با توجه به افزایش دما به ویژه در مردادماه، شهروندان در مصرف برق به خصوص در ساعات اوج مصرف، صرفه جویی کنند.

وی با بیان اینکه سامانه 1421 با هدف راهنمایی شهروندان برای کاهش مصرف برق ایجاد شد،افزود: مصرف کنندگان بهینه برق، مشمول تخفیف ویژه در پرداخت هزینه های مصرف می شوند.

صبوری با اشاره به 230 مگاوات مصرف برق در تیرماه پارسال گفت: انتظار می رود با تمهیدات و پیش بینی ها، شهروندان، امسال نیز همانند پارسال افزایش مصرف نداشته باشند و شاهد قطعی برق نباشیم.