به گزارش برنا از اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در یکصد و شصت و یکمین جلسه ی شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان که پیرامون توزیع اعتبارات بودجه ی سال ۱۳۹۵ برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به بودجه ی اعلام شده، دستگاه های اجرایی نباید هیچ گونه پروژه ی جدیدی مگر در موارد استثنا داشته باشند.

وی افزود: زمانی که مسائل زیست محیطی، آب و خشکسالی در پروژه های اولویت دار استان قرار دارد باید در توزیع اعتبارات نیز به آن ها توجه ویژه شود و همچنین دستگاه ها باید در خصوص واگذاری پروژه ها با قوت بیشتر عمل نمایند.

زرگرپور با اشاره به اینکه بودجه برای جبران کمبودها و نبودها است و نه توسعه ی بودها، گفت: به همین دلیل نیز در توزیع اعتبارات برای هر بخش کسری ها و کمبودها در نظر گرفته می شود و ضریبی را مشخص می کنند که باعث تفاوت بودجه ی شهرستان ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرائی استان نباید وابستگی به بودجه های دولتی داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بودجه ی دولتی استان اصفهان ناچیز است دستگاه ها باید به دنبال جذب فاینانس، سرمایه گذاری و تبصره ها باشند چرا که توسعه ی استان با بودجه های دولتی اتفاق نخواهد افتاد.

مدیرارشد استان خواستار تلاش بیشتر مدیران برای جذب فاینانس، سرمایه گذاری و ... شد و اضافه کرد: متاسفانه در سال گذشته مدیران عملکرد خوبی در این زمینه نداشتند و امسال باید به سمت استفاده ی حداکثری از این منابع حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات استان در سال ۹۵ حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: تقریبا دو سوم این اعتبارات اسناد خزانه است که باید دستگاه ها در این راستا از اوراق مشارکت و ... استفاده کنند.

زرگرپور همچنین بر توجه بیشتر مدیران در خصوص اعمال صرفه جویی و نظارت بیشتر بر دریافت های کارکنان و صرفه جویی در مصرف انرژی در ادارات و ... تاکید کرد و اظهارداشت: باید از نیروی انسانی در دستگاه ها استفاده بهینه شود و اصل بهره وری در ادارات جدی گرفته شود.

رسول زرگرپور با بیان اینکه امسال سال بسیار سختی برای کشور و استان هم از نظر پولی و اعتباری و هم از نظر شرایط محیطی و خشکسالی است، تصریح کرد: خوشبختانه نسبت به دو سال گذشته امیدواری بیشتر شده است و مجموعه ی دولت تدبیرو امید تلاش می کند که بتواند از این شرایط بهترین استفاده را داشته باشد.

استانداراصفهان در پایان تاکید کرد: همه ی فرمانداران باید تا هفته ی آینده کمیته ی برنامه ریزی شهرستان را تشکیل دهند و نظرات خود را در خصوص ضرایب بودجه ی سال ۹۵ شهرستان اعلام نمایند.

شایان ذکر است در این جلسه قانون بودجه ی سال ۱۳۹۵ کل کشور، توزیع بودجه ی سال ۹۵، الزامات قانونی بودجه ی سال ۹۵ و ضوابط اجرایی بودجه تشریح و پیشنهاد توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن در سال ۹۵، خلاصه ی منابع، مصارف، درآمد و اعتبارات بودجه ای و هزینه ای استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان در این جلسه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی و همچنین توزیع اعتبارات هزینه ای استان با اکثریت آرا به تصویب رسید.